Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milion

23. 2. 2010

 

 

Název knihy: MILION

neboli o zvycích a poměrech ve východních krajích

Napsal: Marco Polo

Z latinské verze pořízené Franceskem Pipinem a vytištěné v Antverpách v roce 1485

(z fotokopie tohoto prvotisku z Univerzitní knihovny v Krakově)

Přeložil: Václav Bahník

Vysvětlivkami a doslovem opatřil: Ivan Hrbek

Ilustroval: Adolf Born

Vydal: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění n. p. jako svou 4861. publikaci v redakci krásné literatury.

Praha 1989          Vydání první          Náklad 102 000 tisíc výtisků

 

Tato kniha se dělí na 3 knihy a ty se dále dělí na kapitoly.

 

Marco Polo popisuje ve své knize cestu dvou kupců, svého otce a strýce do Číny, kde se setkali s velkým králem králů - velkým chánem Kublajem.

Ten je často nechával k sobě přivádět a vyptával se na poměry v západních zemích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, na spravedlnost, na války, na mravy Latinů, Ptal se na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry.

Nakonec je poslal zpět do Evropy k Papeži, aby ho požádali o 100 křesťanských mudrců a ještě chtěl, aby mu při zpáteční cestě přinesli olej ze svítilny, která visí u hrobu Páně Ježíše Krista v Jeruzalémě.

Po návratu do Evropy se dozvěděli, že papež nedávno zemřel, a že by měli počkat na zvolení nového papeže.

V Benátkách se Nikolo Polo dozvěděl, že má 15-ti letého syna, kterého vzali na další cestu do Číny sebou.

Chán je přijal s radostí. Prozíravý Marko mu nabídl své služby a chán ho vyslal na celou řadu cest do Indie, do Barmy, na Cejlon a do jihovýchodní Asie.

Zpět do Evropy se vrátili asi po 17-ti letech.

Marco Polo byl někdy mezi lety 1296 - 98 vězněn v zajetí Janovany, kde nadiktoval svému spoluvězni vzpomínky ze svých cest.

Ve své knize mluví o sobě jen velice málo, jen tu a tam se vyskytuje zmíňka o jeho činnosti ve službách velkého chána. Marco Polo nechtěl svou knihu koncipovat jako literální cestopis, nýbrž měl v úmyslu sepsat příručku obchodní geografie, obsahující rady a pokyny pro ty, kdo půjdou v jeho stopách.

Všechny kapitoly se řídí určitým schematickým plánem a obsahují vždy 7 základních kategorií informací, jenž jsou pro každého obchodníka životně důležité.

1. vzdálenost mezi dvěma místy s případnými astronomickými údaji

2. etnografická zdělení o obyvatelích a jejich zvycích

3. informace o zásobách potravin pro lidi i zvířata, pro další etapu cesty

4. stav bezpečnosti

5. místní výrobky s údaji o kvalitě, kvantitě a způsobu výroby

6. možnost získat zboží a jeho cenu

7. místní směnné prostředky a jejich poměr k evropským, většinou k benátským platidlům

 

Za to, že se stal Milion ze suché příručky pro obchodníky poutavým cestopisem, v němž se objevují i exkurze do dějin, portrét velkého chána, život na jeho dvoře, popisy krajiny, fauny a flory, pitoreskní zvyklosti různých národností ve východní a jihovýchodní Asii a mnoho jiného, vděčíme asi Rusticellovi, jež svého spoluvězně zahrnoval dotazy, které vybočovaly z rámce úzce kupeckých zájmů a které odpovídaly spíše vkusu jiného publika, tj. císařů a králů, vévodů a hrabat, rytířů a měšťanů, k nimž byl zvyklý psát své romantické příběhy o rytířích krále Artuše.  

 

 

 www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/marco-polo/milion.html